Home » Банково дело и финанси

Банково дело и финанси

Можем да Ви помогнем с:

  • •договаряне и изготвяне на документи за заем, включително конвертируем заем;
  • създаване на гаранционен пакет, свързан с движимо и недвижимо имущество, включително преговаряне и изготвяне на гаранционната документация, както и регистрация на последвалите обезпечения;
  • търговия със заеми; • финансова търговия;
  • финансово планиране, включително гаранции за възвръщаемост;
  • лизинг и наеми;
  • учредяване, регистрация и управление на банки, включително смяна на контрола;
  • междубанкови операции;
  • консултации във връзка с измененото законодателство, свързано с обезпеченото кредитиране.