Home » Нашият екип » Люба Бозова

Люба Бозова

По-подробна информация за Люба

Люба Бозова е български квалифициран юридически съветник в нашия офис в София.

Нейният опит е съсредоточен в областта на интелектуалната собственост, технологиите, корпоративни и търговските въпроси. Люба дава съвети по всички въпроси, свързани със създаването, управлението и прекратяването на дружества.  Има опит в сключването и изпълнението на сложни търговски споразумения, съвместни предприятия и споразумения за покупкo-продажба на дялове и акции. Люба се занимава с въпроси както по българското законодателство, така и по европейското и международното право, свързани с неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, конкуренцията и защитата на потребителите за водещ международен производител и дистрибутор на почистващи, козметични и хранителни продукти.

Люба също има богат опит в областта на недвижимите имоти и строителството, свързан с продажбата и придобиването на проекти за възобновяема енергия. Тя има специфичен опит в договори на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC), свързани със строителни проекти, включително договори, засягащи Европейската патентна конвенция (EPC).

Завършила е Юридически факултет „Жан Молин“ – Лион III, Франция (LL.M, 2008) и има магистърска степен по европейско право от Софийския университет и университета „Роберт Шуман Страсбург III“.

Основни сфери на дейност: интелектуална собственост и технологии, корпоративно право, конкуренция, поверителност и защита на личните данни, защита на потребителите, недвижими имоти, енергетика.

За контакт с Люба:

Име:

E-mail:

Тема на запитването:

Вашето съобшение:

Изпрати:

Публикации от Люба