Home » Нашият екип » Христо Христов

Христо Христов

По-подробна информация за Христо

Христо Христов е български квалифициран адвокат в нашия офис в София.

Той има богат опит в съдебното и извънсъдебното разрешаване на спорове и арбитража. Той се занимава със сложни спорове с голям материален интерес, като  консултира стратегически своите клиенти от началния етап на развитието на спора. Той също така подпомага клиентите при трансгранични изпълнителни процедури. Христо има специфичен опит в енергетиката (произвеждане, пренос и разпространение), морски и застрахователни спорове в България.

Христо също така предоставя ефективни правни услуги в областта на дружественото и търговското право. Той съветва клиентите по въпроси свързани с  корпоративните финанси и управлението във всеки етап от развитието на компанията, като например учредяване и преструктуриране на дружества, както и групи от дружества, тяхното капитализиране и администриране, сливане, отделяне и прекратяване на дружества, изследване на търговските въпроси при извършване на правен анализ.

Христо има опит и в разглеждането на всички видове и всички етапи от сделки, свързани с недвижими имоти. Той консултира клиентите по въпроси, свързани с изграждане и проектиране, реализиране на проекти и строителството, дава съвети, свързани с инвестициите, корпоративните задължения, заеми, данъци, финанси, структуриране и съвместни предприятия и сложни сливания и придобивания на недвижими имоти.

Той е член на Софийската адвокатска колегия и притежава втора степен на професионална квалификация по счетоводство.

Христо владее отлично български и английски език.

Основни сфери на дейност: съдебни спорове, арбитраж и разрешаване на спорове, търговско право, енергетика, недвижими имоти, морско право, трудовoправни въпроси.

За контакт с Христо:

Име:

E-mail:

Тема на запитването:

Вашето съобшение:

Изпрати:

Публикации от Христо