Home » Услуги » Енергия и природни ресурси

Енергия и природни ресурси

Енергия и природни ресурси

Можем да Ви помогнем с:
• концесии и експлоатация на природните ресурси;
• концесии на трансмисия на енергията и системи за съхранение;
• генериране на енергия и договори за доставка;
• търговия с енергия и спорове;
• консултации във връзка с реформите в законодателството, свързани с концесиите.