Home » Услуги » Интелектуална собственост и медии

Интелектуална собственост и медии

Интелектуална собственост и медии

Можем да Ви помогнем с:
• придобиване на търговски марки, марки за услуги, регистриран промишлен дизайн и друга интелектуална собственост;
• споразумения за съвместно съществуване;
• договори за доставка на ноу-хау и техническа помощ;
• лицензионни договори и договори за преотдаване на лиценз;
• защита от нарушение на правата на интелектуалната собственост;
• права на радиo/телевизонни предавания
• договори, свързани с изобретения и друга интелектуална собственост, създадена от служители и доставчици;