Home » Услуги » Ликвидация и преструктуриране

Ликвидация и преструктуриране

Ликвидация и преструктуриране

Можем да Ви помогнем с:
• ликвидация и преструктуриране на дружества и бизнес;
• придобиване на активи от дружества с финансови затруднения и от дружества в несъстоятелност, включително минимизиране на оспорванията от ликвидаторите и кредиторите по такива сделки;
• съветване на директорите и съдружниците/акционерите по въпроси, свързани с капиталовата адекватност и други търговски въпроси;
• съветване на ликвидаторите по ликвидационни процедури и процеси;
• представляване на кредиторите с права срещу дружества в несъстоятелност, включително разследване на подозрителни сделки.