Home » Услуги » Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти и строителство

Можем да Ви помогнем с:
• придобиване, разработване, ипотекиране, отдаване под наем и продажба на земя, търговски, индустриални, инвестиционни и жилищни имоти;
• инвестиране „на зелено” (greenfield) и „на кафяво” (brownfield);
• концесия на публична собственост и съоръжения, включително пристанища, енергийни системи за трансмисия на енергия и инфраструктура;
• установяване и управление на минно-добивни и каменоломни дейности;
• планиране и въпроси по развитието и контрола.