Home » Услуги » Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Можем да Ви помогнем с:
• застрахователни искове;
• искове, свързани с нарушаването на правата на интелектуалната собственост;
• прекратяване на търговски взаимоотношения;
• искове за вреди от неизпълнен договор и други дължими обезщетения;
• искове на малцинството на съдружниците/акционерите;
• “сух” съдебен процес за собствениците на кораби, застрахователна полица „Зашитa и обезщетение” (P&I), корабни превозвачи, карго застрахователи и доставчици на корабно гориво;
• подаване и защита на искове за реституция на недвижими имоти;
• разследване, събиране на свидетелски показания и друга помощ при съдебни спорове и арбитражни процедури, попадащи под друга юрисдикция.