Home » Услуги » Публично право и дипломатически въпроси

Публично право и дипломатически въпроси

Публично право и дипломатически въпроси

Можем да Ви помогнем с:
• дипломатически въпроси, попадащи под регламентацията на Виенската конвенция и международни споразумения;
• обществени поръчки;
• Консултации във връзка с реформата за достъп до правосъдие.