Home » Услуги » Регулация и механизими за контрол

Регулация и механизими за контрол

Регулация и механизими за контрол

Можем да Ви помогнем с:
• консултиране във връзка с подготовката за внезапни проверки от страна на Комисията за защита на конкуренцията, включително изготвяне на политики и обучение на персонала;
• представляване на клиент по време на внезапни проверки от Комисията за защита на конкуренцията в офиса на клиента;
• консултиране във връзка с разследване, провеждано от националните органи по сигурността;
• консултиране във връзка с различни разследвания и запитвания от страна на полицията и прокуратурата.