Home » Услуги » Транспортни, морски и авиационни въпроси

Транспортни, морски и авиационни въпроси

Транспортни, морски и авиационни въпроси

Можем да Ви помогнем с:
• консултиране по въпросите на корабостроенето и спорове;
• дейност на пристанищата;
• регистриране на плавателни съдове и самолети и налагане и освобождаване от обезпечения върху тях;
• международен транспорт на стоки и на пътници по суша, въздух, морски и речни води;
• финансиране и междинародна дейност на железопътен транспорт:
• управление на железници и влакове;;
• управление на въздушен транспорт, включително права при приземяване и използване на летищни съоръжения;
• поддръжка на самолети и снабдяване с авиационни компоненти;
• споразумения с екипажa;
• карго спорове, свързани с превоз на стоки по море, въздух и земя, включително искове, уредени от Хагските/Визби правилата (Hague/Visby Rules), CMR и други международни конвенции.