Home » Услуги » Трудова заетост и трудовоправни спорове

Трудова заетост и трудовоправни спорове

Трудова заетост и трудовоправни спорове

Можем да Ви помогнем с:
• договорни споразумения с директори, управители и всякакви нива на персонала по трудови договори или по консултантски договори или договори за услуги;
• прекратяване на заетостта на по-висшестоящия персонал;
• договаряне на колективни трудови договори със синдикатите;
• екипаж на плавателни съдове за международна търговия ;
• съответствие с трудовото законодателство и други регулации, включително здраве и безопасност;
• разрешаване на трудови спорове;
• лични данни, конфиденциалност и ноу-хау;
• защита срещу нелоялна конкуренция от бивши служители.