Contact me

Invalid Email

Simona Lehniuc

managing associate

Simona este un avocat calificat cu experiență care deține poziția de Asociat Coordonator în biroul nostru din București.

Simona a oferit consultanță mai multor companii internaționale în legătură cu toate stadiile tranzacțiilor de M&A trecând prin multiple sectoare industriale (inclusiv energia regenerabilă, servicii de curierat, FMCG și servicii de transport și logistică). Pe lângă activitatea sa în M&A, Simona a oferit consultanță clienților în legătură cu aspecte legate de dreptul muncii, corporativ (guvernanță) și aspecte comerciale, tranzacții financiare, precum și în legătură cu aspecte de competiție, în special în legătură cu reguli de competiție ale UE și naționale privind contractele pe verticală, angajamente de ne-competiție și realizarea fuziunilor.

Membră a Baroului București, Simona a absolvit Facultatea de Drept din București și deține masterat în Dreptul Muncii, Forța de Muncă și Relații Industriale de la aceeași instituție.

Simona vorbește fluent limba română șilimba engleză.

Zonele de expertiză – M&A, dreptul muncii, drept corporativ și comercial, guvernanță corporativă, piețe de conformitate, financiare și de capital, competiție.