МкГрегър & Партньори консултира „Юниливър България“ за успешното придобиване на самостоятелен контрол върху сладоледите „Дени“, собственост на „Сладолена Фабрика“

София, Декември 2018 г.: На 3 декември 2018 г. беше официално обявено придобиването на самостоятелния контрол от страна на „Юниливър България“ върху сладоледите „Дени“, собственост на „Сладолена Фабрика“

Предистория на сделката:

„Сладоледена Фабрика“ е основана през 1993 г. в гр. Велико Търново. Дружеството разпространява, чрез своите дистрибуторски мрежи, сладоледи под добре познатите търговски марки: Дени, Корнет, Кремона, Фаворит.

„Юниливър България“ придоби самостоятелен контрол върху Сладоледна Фабрика.

„Сладоледена Фабрика“ е основана през 1993 г. в гр. Велико Търново. Дружеството разпространява, чрез своите дистрибуторски мрежи, сладоледи под добре познатите търговски марки: Дени, Корнет, Кремона, Фаворит.

„Юниливър България“ придоби самостоятелен контрол върху Сладоледна Фабрика.

С решението си от 25.10.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на самостоятелен контрол от страна на „Юниливър България“ върху „Сладоледена Фабрика“. КЗК позволи концентацията безусловно, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

Придобиването на самостоятелен контрол от страна на „Юниливър България“ като част от Групата на Юниливър, която оперира в над 190 държави по света, чрез свои дъщерни дружества или чрез други свои структури, ще даде възможност на „Сладоледена Фабрика“ да развие своето производство и търговия използвайки продукти с по-високо качество. Целта е постигане на синергия между двете дружества при производството и разпространението на сладолед.
„Юниливър България“ счита, че комбинацията от ноу-хау и допълващите характеристики на продуктите на двете дружества, ще доведе до по-разнообразно предлагане на настоящата клиентска база, и ще увеличи привлекателността на продуктите, което ще доведе до ефективност на разходите, нещо което изглежда стратегически необходимо, за да се справят с действителната еволюция на пазара.

Адв. Юлиан Спасов, партньор в МкГрегър & Партньори каза: „Това беше предизвикателен проект и се радваме, че имаме възможността да работим с нашия дългогодишен клиент Юниливър. Горди сме от съвместната ни работа по тази сделка.“