Să discutăm despre vreme…

Prietenii mei români știu că în calitatea mea de cetățean britanic discuția despre vreme îmi este familiară. Cu atât mai mult cu cât, pentru mine cel puțin, aceasta a fost o vară minunată în București și în Scoția. Cu toate acestea, foarte puțini dintre noi nu au observat faptul că în întreaga lume oamenii nu au fost nici pe departe atât de norocoși când vine vorba despre vreme.

De asemenea, nu ar fi trebuit să scape observației celor mai mulți dintre noi că o mare parte din vremea „interesantă” pe care pe care o vedem este discutată în contextul fenomenelor încălzirii globale. Scopul acestui articol nu este a dezbate elementele științifice implicate, ci mai degrabă de a atrage atenția cititorului asupra Conferinței COP26 care va avea loc la Glasgow în noiembrie 2021. Aceasta este cea de-a 26-a Conferință a Națiunilor Unite cu privire la Schimbările climatice și are o importanță deosebită, deoarece se preconizează o actualizare a contribuțiilor stabilite la nivel național pentru diminuarea schimbărilor climatice, agreate la Paris în 2015. Aceasta se traduce în faptul că măsurile luate la nivel național pentru a diminua schimbările climatice – în special în ceea ce privește degajarea în atmosferă a gazelor cu efect de seră – în statele semnatare precum Regatul Unit și România, vor fi amplificate prin măsuri viitoare de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în economie.

Prin aceasta se creează o oportunitate unică pentru mediul de afaceri din România și din Regatul Unit, precum și un apel în al doisprezecelea ceas pentru companii de a deveni mai reziliente (dacă mai era nevoie de un astfel de semnal de alarmă după ce întreprinderile s-au confruntat cu pandemia actuală și cu întreruperea activității cauzată atât de virus cât și de măsurile de reducere a numărului de infectări).

Oportunitățile de afaceri ce rezultă din această situație nu sunt dificil de identificat – de exemplu, atât în România cât și în Regatul Unit s-au produs progrese relevante în ceea ce privește utilizarea energiei regenerabile pentru a reduce astfel rolul combustibililor fosili. Reziliența este o componentă esențială pentru dezvoltarea durabilă a companiilor: circuitele de aprovizionare la nivel internațional și siguranța alimentară sunt candidați evidenți ce sunt afectați în mod negativ de schimbările meteo și a climatului. Problema merge dincolo de disponibilitatea bunurilor și a produselor alimentare: riscul de pierdere a produselor agricole din cauza schimbării tiparelor meteorologice are implicații asupra serviciilor financiare, fie prin intermediul asigurărilor, fie prin intermediul piețelor futures și instrumentelor derivate. Aplicarea măsurilor asumate este de asemenea importantă pentru afaceri – în Regatul Unit, zona cu emisii foarte scăzute pentru autovehicule este deja implementată pentru mașinile din centrul Londrei. Ținând seama de importanța acordată plantării de arbori pentru a diminua efectele schimbărilor climatice, ne putem aștepta ca situațiile de tăieri ilegale de arbori precum cele care au apărut în presa din România în ultimii ani să capete o semnificație mai mare și este de dorit ca această practică dăunătoare să fie eliminată pe deplin prin măsuri dure de aplicare a legii (stoparea defrișărilor și protejarea ecosistemelor și a arealor naturale reprezintă elemente specifice ale obiectivelor COP26).

Pentru Camerele de Comerț Britanice (la care este afiliată și Camera de Comerț Româno-Britanică ca membră a Rețetei Globale a Camerelor de Comerț Britanice) schimbările climatice reprezintă cel mai important aspect pe termen lung și acestuia i s-au dedicat o serie de campanii, precum și resursele care să sprijine afacerile indiferent de locația acestora. Lista partenerilor principali ai evenimentului COP26 din Glasgow include multe companii mari și multinaționale din Regatul Unit. Totuși, schimbarea modelelor de afaceri pentru a reduce amprenta de carbon și pentru a îmbunătăți reziliența nu sunt activități exclusiv dedicate companiilor mari. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care fac parte din rețelele de aprovizionare ale marilor corporații se pot regăsi în situația în care să li se solicite acreditări ecologice, la fel cum trebuie să demonstreze că prin politicile adoptate previn sclavia modernă și alte abuzuri sau exploatări pe piața muncii.

IMM nu trebuie însă să își limiteze obiectivele la menținerea unui grad ridicat de satisfacție al clienților mari multinaționale. IMM reprezintă o parte majoră a economiei mondiale și joacă un rol important de sine stătător. Această importanță se regăsește în Hubul Climatic din Regatul Unit (https://smeclimatehub.org/uk/ ) și de asemenea în echivalentul acestuia pentru IMM în întreaga lume (https://smeclimatehub.org/ ). Implementarea măsurilor practice prin care o afacere devine viabilă pentru viitor este o dovadă de bun simț, dincolo de întrebările mai vaste legate de schimbările climatice și de modul în care sunt percepute afacerile de către clienți, personalul propriu și alte părți interesate. Cine nu ar putea fi de acord cu măsuri precum reducerea la minimum a deșeurilor provenite din produse și ambalaje, eficientizarea termică a spațiilor comerciale și așa mai departe? Ca un exemplu simplu, îmi amintesc de o campanie de acum câțiva ani pentru economisirea curentului electric – și a banilor – prin stingerea surselor de iluminat care nu sunt necesare. A fost o dovadă de bun simț în afaceri atunci, așa cum este și acum – totodată, sprijină respectarea țintelor COP26 și reducerea efectelor oricăror schimbări climatice. Este de asemenea o dovadă de bun simț în afaceri să fii în fruntea trendurilor pieței – iar tendințele de continuare a decarbonizării economiei par să urmeze cu siguranță COP26.

Sursa: ASă discutăm despre vreme…