Home » Termeni și condiții

Termeni și condiții

Aceştia sunt termenii şi condiţiile în care McGregor & Partenerii S.C.A. din str. Popa Savu 18, Bucureşti 011433, România (“noi”) pune acest site la dispoziţie pentru a fi utilizat.

Utilizarea paginii de web în aceşti Termeni 

Orice utilizare a paginii de web la http://www.mcgregorlegal.eu (“Site”) precum şi orice descărcare, copiere sau orice fel de altă folosire a informaţiilor de pe Site se va face în termenii şi condiţiile prezentate mai jos (“Termenii”).

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni, atunci trebuie să încetaţi imediat utilizarea Site-ului.

Puteţi tipări şi păstra o copie a acestor termeni în scopul studierii şi acceptării acestora.  Termenii reprezintă un acord juridic între dumneavoastră şi noi care poate fi modificat doar cu consimţământul nostru.  Ne rezervăm dreptul să modificăm Termenii aşa cum dorim, înlocuindu-i pe Site.  Continuarea de către dumneavoastră a folosirii Site-ului va însemna acceptul de către dumneavoastră a Termenilor, cu toate modificările acestora.

Exactitatea informaţiilor şi nota de dezminţire

Depunem întotdeauna toate eforturile pentru a ne asigura că toate informaţiile de pe Site sunt corecte. Dacă găsiţi pe Site orice informaţie inexactă, vă rugăm să ne contactaţi la: info@mcgregorlegal.eu.

Informaţiile pe care ni le trimiteţi pot fi publicate pe Site şi de aceea pot fi citite de oricine din lume. Prin trimiterea către noi a oricăror informaţii, sunteţi de acord şi garantaţi că acestea sunt corecte, nu încalcă nici un alt drept al nimănui, cum ar fi copyright-ul, şi nici nu sunt defăimătoare, obscene, ameninţătoare, agresive, abuzive, frauduloase, de natură penală, că nu încalcă drepturile altor oameni şi nu sunt în nici un fel ilegale.

Pentru a fi siguri de informaţiile furnizate, ar trebui să le verificaţi înainte pe fiecare în parte.

Nu facem nici un fel de declaraţii cu privire la exactitatea, actualizarea sau caracterul complet al informaţiilor şi nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu cauzat datorită informaţiilor inexacte.  Nu acceptăm nici un fel de răspundere şi nu oferim nici un fel de garanţie cu privire la Site şi conţinutul acestuia, în măsura în care această răspundere poate fi exclusă prin lege.

Copyright

Acest Site conţine materiale de copyright, nume de mărci înregistrate şi alte informaţii privind proprietatea inclusiv, dar fără a se limita la text, programe soft, fotografii, grafice iar în viitor posibil să conţină video, muzică şi sunet.  Întregul conţinut al Site-ului este protejat de copyright şi / sau de drepturile bazelor de date în selectarea, coordonarea, aranjarea şi îmbunătăţirea acestui conţinut, precum şi în conţinutul iniţial al Site-ului.  Nu puteţi modifica, publica, transmite, participa la transferul sau vânzarea, crearea de activităţi subsidiare sau, în orice fel, explota parţial sau în întregime orice conţinut, cu excepţia celor prevăzute în aceşti Termeni.

Puteţi descărca informaţii de pe Site pentru a le folosi doar în scopul dumneavoastră personal sau în activităţi interne.  Cu excepţia celor prevăzute în mod expres de legea copyright-ului, nu va fi permisă nici un fel de copiere, redistribuire, retransmitere, publicare sau exploatare comercială a materialului descărcabil, fără permisiunea noastră expresă şi cea a deţinătorului de copyright.  În situaţia oricărei copieri, redistribuiri sau publicări permise a materialelor de copyright, nu se va efectua nici un fel de modificare sau ştergere a atribuţiilor autorului, legendelor sau logo-urilor de mărci înregistrate sau notificarea de copyright.  Luaţi la cunoştinţă şi recunoaşteţi faptul că nu dobândiţi nici un drept de proprietate prin descărcarea materialului de copyright.

Numele noastre de marcă sunt “McGregor & Partners” şi “McGregor & Partenerii”.  Nu puteţi folosi aceste nume de marcă fără consimţământul nostru.

“SH” şi “Stephenson Harwood” sunt numele de marcă ale Stephenson Harwood din One, St. Paul’s Churchyard, Londra EC4M 8SH şi nu pot fi folosite fără consimţământul acestora.

Putem furniza legături hypertext către alte site-uri explorate de alte persoane sau organizaţii.  Folosind o astfel de legătură înseamnă că părăsiţi Site-ul nostru şi nu ne asumăm nici un fel de răspundere şi nu dăm nici un fel de asigurări, garanţii şi declaraţii pentru site-urile legate de al nostru.

Răspunderea noastră faţă de dumneavoastră

Furnizăm informaţiile pe acest Site fără taxă de acces.  Site-ul este furnizat pe baza lipsei oricărei răspunderi pentru informaţiile date şi de aceea nu vom fi în nici un fel răspunzători pentru nici un fel de pierderi de profit, venit sau fond comercial directe, indirecte sau induse, ce apar ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Site-ului sau a informaţilor de pe Site.

Informaţiile de pe Site nu intenţionează să se adreseze în particular cerinţelor dumneavoastră.  Aceste informaţii nu reprezintă nici un fel de consultaţă sau recomandare din partea noastră şi nu intenţionează să stea la baza luării (sau reţinerii de a lua) vreo decizie.  Ar trebui să beneficiaţi de consultanţa dumneavoastră specifică.

Dacă încheiaţi vreo înţelegere cu orice persoană menţionată în sau având legătură cu Site-ul, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc.

Blocarea accesului la site

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la Site al unor utilizatori, fie permanent, fie temporar, după cu vom cosidera.  Oricare dintre aceşti utilizatori vor fi notificaţi şi nu trebuie să încerce apoi să folosească Site-ul sub un alt nume sau prin orice alt utilizator.

Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

Indiferent de jurisdicţia în care vă aflaţi, legea aplicabilă acestor termeni va fi legea română. Veţi consimţi în mod irevocabil că instanţele din România vor avea jurisdicţie exclusivă în soluţionarea oricăror dispute ce ar putea apărea din, în baza, sau în legătură cu Termenii şi în aceste scopuri veţi deferi în mod irevocabil orice dispută jurisdicţiei instanţelor din România.  Locul de judecare va fi România.

Nu facem nici un fel de declaraţie şi nu garantăm în nici un fel că Site-ul sau informaţiile disponibile pe acesta sunt în conformitate cu alte legi decât cele din România.

Prevederi Generale

Orice notificări oficiale ne pot fi transmise la adresa menţionată la sfârşitul acestor Termeni, prin fax şi prin transmitere poştală cu confirmare de primire.

Dacă nu facem uz de un drept nu înseamnă că am renunţat la acesta.

Nu puteţi cesiona sau transfera depturile dumneavoastră în baza acestor Termeni.

Putem modifica în orice moment aceşti Termeni prin lansarea pe Site a unei noi variante.

Versiunea în limba engleză a acestor Termeni va prevala în caz de discrepanţe între aceasta şi oricare altă versiune în altă limbă, a acestor Termeni.

Cookies

Nu folosim cookies pentru a aduna informaţii de pe Site şi nu vom strânge informaţii despre dumneavoastră cu excepţia celor solicitate de administratorul de sistem al serverului de Web, sau altfel a celor descrse mai sus.

Cookies sunt mesaje date unui motor de căutare pe web de către un server de web.  Mesajul este mai apoi stocat de motorul de căutare într-un fişier text numit cookie.txt.  De fiecare dată când motorul de căutare solicită o pagină de pe server, acest mesaj este trimis înapoi.  Obiectivul principal al unui cookie este de a identifica utilizatorii şi de a le personaliza vizita prin personalizarea paginilor de web pentru aceştia, de exemplu prin întâmpinarea lor salutându-i pe nume la următoarea lor vizită a site-ului. 

Informaţii suplimentare

Informatii suplimentare referitoare la aceşti Termeni precum şi orice lămuriri ale acesora pot fi obţinute de la:

Neil McGregor
McGregor & Partners S.C.A.
str. Popa Savu 18,
Bucharest 011433,
Romania

McGregor & Partners S.C.A. este o firmă de avocatură înfiinţată în conformitate cu legile din România privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (51/1995) republicată, şi cu Statutul profesiei de avocat.  Partenerii firmei McGregor & Partners S.C.A. sunt membri ai Baroului Bucureşti.  O listă cu numele partenerilor precum şi cu experienţa lor profesională poate fi găsită la adresa de mai sus.

Telefon: +40 21 312 24 25
Fax: +40 21 312 16 46
E-mail: neil.mcgregor@mcgregorlegal.eu

Apăsaţi aici pentru a vă întoarce la cuprinsul acestui site.