MĂSURI SPECIALE ADOPTATE ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI

Ca urmare a instituirii starii de urgenta in Romania, in fiecare domeniu au fost adoptate masuri speciale pentru a se preveni contaminarea cu virusul COVID-19. 

Este necesar sa mentionam ca activitatea instantelor nu a fost suspendata in totalitate. Dupa cum veti observa in cele ce urmeaza, orice parte interesata va putea mentine relatia cu instanta pe cale electronica. Practic, in aproape toate regiunile din tara, fiecare parte are avea acces la dosarul sau electronic si va putea trimite/primi documente catre/de la instanta prin e-mail sau fax. Mai mult decat atat, programul cu publicul pentru chestiunile administrative nu se mai desfasoara la sediul instantei, ci doar la telefon, prin e-mail sau fax. 

De asemenea, cu toate ca mai multe instante au suspendat sedintele de judecata, acestea isi desfasoara activitatea in continuare, redactand hotararile pronuntate anterior. Prin urmare, este foarte posibil ca partile sa primeasca in perioada urmatoare hotararile pronuntate in fiecare dosar in parte. 

Sediul materiei: 

 • Decretul Presedintelui nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
 • Decizia nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii; 
 • Decizia nr. 53/18.03.2020 a Curtii de Apel Bucuresti si Decizia nr. 4/18.03.2020 a Curtii de Apel Constanta.

In conformitate cu prevederile de mai sus, in domeniul juridic au fost adoptate urmatoarele masuri speciale: 

 1. prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret; 
 2. pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita; pentru judecarea proceselor, instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi;

Urmatoarele cauze sunt considerate a fi urgente si urmeaza sa fie judecate: 

 1. in materie civila, comerciala si insolventa: ordonante presedentiale; suspendari provizorii ale executarilor silite; conflicte de competenta in materie de ordine de protectie; executarea contractelor de achizitii publice privind produse si servicii medicale; suspendarea executarii silite pana la pronuntarea de catre judecatorul sindic cu privire la cererea de deschidere a procedurii de insolventa; internare nevoluntara; incuviintarea executarii silite avand ca obiect un titlu reprezentat de o ordonanta presedentiala sau un titlu executoriu privind masuri referitoare la minori; 
 2. in materia dreptului muncii si asigurarilor sociale: ordonante presedentiale; suspendarea provizorie a executarilor silite; incetarea grevei; 
 3. in materia contenciosului-administrativ si fiscal: ordonante presedentiale; custodie publica; declarare indezirabili; suspendare provizorie a hotararilor pronuntate de catre prima instanta; cauze enumerate ma sus si solutionate in camera de consiliu, fara citarea partilor, inclusiv incidentele procedurale; contestatii formulate impotriva actelor administratie emise in temeiul decretului prezidential;
 4. in materie penala: cauze solutionate de catre judecatorul de drepturi si libertati; cauze solutionate in procedura de camera preliminara/fond, precum: masuri asiguratorii; masuri preventive; masuri de siguranta provizorii cu caracter medical; masuri de protectie a victimelor si martorilor; cauze avand ca obiect infractiuni contra securitatii nationale si finantarea terorismului, daca vizeaza inculpati aflati sub puterea unor masuri preventive; cooperare judiciara internationala in materie penala in masura in care implica masuri preventive; intreruperea / amanarea executarii pedepsei / revocare / amanare / intrerupere; liberarea conditionata, liberarea minorilor din centrele educative si de detentie; cauze solutionate de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate. 

De asemenea, trebuie sa mentionam ca alte instante, precum Curtea de Apel Constanta, au stabilit si alte cazuri urgente ce urmeaza a fi judecate pe perioada starii de urgenta, precum: masuri asiguratorii, tutele, curatele, delegarea drepturilor parintesti, incuviintari ale executarilor silite, diverse cauze privitoare la minori, ordine de protective, cauze privind cetatenii straini, sechestre / retineri / arestari de nave, suspendare greva.  

 1. cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia; 
 2. amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19; cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise; 
 3. activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita; 

La data de 23.03.2020, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a publicat un comunicat de presa conform caruia s-a stabilit suspendarea tuturor procedurilor de evacuare si executare silita directa (spre exemplu, restituirea unui bun mobil) pana la incetarea starii de urgenta. Cu toate ca executarea silita indirecta (popriri, vanzari ale bunurilor debitorilor in vederea recuperarii creantelor) nu au fost suspendate, 99% din executorii judecatoresti au suspendat intreaga lor activitate ca urmare a faptului ca nu indeplineau  regulile de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, stabilite in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita. 

 1. activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se va limita doar la anumite cauze; judecata celorlalte cauze ce nu sunt de urgenta deosebita se suspenda de drept; 
 2. judecarea cauzelor care nu sunt de urgenta deosebita, se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop; termenele de exercitare a cailor de atac, aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta; in cauzele in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta; 
 3. se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale; 
 4. in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda. 

Lista de mai sus poate suferi oricand completari sau modificari in cazul in care intervine un eveniment exceptional.