Măsurile luate de Comisia Europeană pentru a contracara efectele pandemiei Covid-19 asupra statelor membre

Sindromul respirator acut 2019-nCOV, cunoscut sub denumirea Covid-19 a aparut in China la sfarsitul anului 2019 si s-a extins cu rapiditate pe tot globul, obligand Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare epidemia Covid-19 drept pandemie in data de 11 martie 2020.  Efectele pandemiei sunt numeroase si variaza de la cele psihologice si comportamentale (e.g. frica si panica induse uneori disproportional chiar prin propagarea asa numitelor “fake news”) pana la cele economice, respective socuri fiscale pe termen mediu si lung care afecteaza economia.

Niciunul dintre aceste tipuri de efecte nu trebuie neglijat, ele fiind in stransa legatura si ducand la o reactie in lant.  Efectele economice sunt evaluate pe larg in aceasta perioada iar guvernele iau masuri de atenuare al impactului considerabil al pandemiei.  Comisia Europeana (“Comisia”) a elaborat un set de norme pentru a contracara efectul pandemiei Covid-19 la nivelul statelor membre .  In privinta Romaniei, potrivit informatiilor circulate in spatiul media, Romania va primi 1 miliard de Euro de la Comisia Europeana pentru a combate efectele pandemiei Covid-19.

Comisia isi propune sa foloseasca toate instrumentele pe care le are la dispozitie in scopul atenuarii anumitor consecinte economice ale pandemiei, atat pentru persoanele fizice (pentru ca veniturile si locurile de munca sa nu fie afectate in mod disproportionat), cat si pentru persoanele juridice (sprijinirea persoanelor juridice prin asigurarea faptului ca exista suficiente lichiditati care sa sprijine economiile statelor membre).  In acest din urma sens, Comisia evidentiaza flexibilitatea cadrului privind ajutoarele de stat si a Pactului de Stabilitate si Crestere.

In ceea ce priveste masurile pentru a proteja lucratorii impotriva somajului si a pierderii locurilor de munca ca urmare a pandemiei Covid-19Comisia propune urmatoarele:

 • sprijinirea statele membre prin sustinerea programelor de somaj partial, reconversie profesionala care si-au dovedit eficacitatea in trecut.
 • pregatirea cu celeritate a propunerii legislative privind sistemul european de reasigurare de somaj pentru a sprijini statele membre in scopul pastrarii locurilor de munca si a competentelor.
 • facilitarea mobilizarii Fondului Social European, destinat sprijinirii lucratorilor si a asistentei medicale prin intermediul Initiativei pentru Investitii in raspunsul la coronavirus (“Coronavirus Response Investment Initiative”).
 • utilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru sprijinirea lucratorilor disponibilizati si a a celor independenti.  In 2020 suma disponibila se ridica la 179 de milioane de EURO.

Referitor la protectia acordata persoanelor juridice in contextul pandemiei Covid-19, Comisia face urmatoarele precizari:

 • In lumina prevederilor legislatiei europene in materia ajutoarelor de stat, statele membre pot lua masuri pentru sprijinirea IMM-urilor ce se confrunta cu dificultati economice din cauza pandemiei Covid-19.
 • Masurile de sprijin pe care statele membre le pot lua sunt ample si variaza de la subventii salariale, suspendarea platii impozitului pe profit, a TVA-ului sau a contributiilor sociale.
 • Cadrul legal cu privire la ajutorul de stat permite statelor membre sa ia masuri pentru salvarea intreprinderilor ce au nevoie de lichidati urgente.
 • Comisia statueaza ca in perioada imediat urmatoare va redirectiona suma de 1 miliard EUR de la bugetul UE ca garantie pentru Fondul European de Investitii pentru a stimula bancile sa furnizeze lichiditați IMM-urilor și intreprinderilor cu capitalizare medie.
 • Comisia isi propune sa ofere si posibilitatea amanarii platilor debitorilor existenti afectati.
 • Este util de mentionat aici articolul 107 aliniatul 2 litera b din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (“TFUE”) ce consacra compatibilitatea cu piata interna a ajutoarelor de stat in scopul repararii pagubelor produse de calamitati naturale sau de alte evenimente extraordinare. In scopul articolului de mai sus, pandemia Covid-19 reprezinta un eveniment extraordinar ce atrage aplicarea prevederilor legale mai sus mentionate. 
 • In lumina acestui eveniment extraordinar, consideram ca sfera ajutoarelor de stat compatibile cu piata interna, astfel cum sunt stipulate de articolul 107 din TFUE vor avea o sfera larga de aplicare, cu atat mai mult cu cat statele membre ca Germania, Franta si Polonia au anuntat pachete economice generoase care sa sprijine economia nationala.

O atentie sporita trebuie acordata articolului 107 aliniat 3 litera e din TFUE ce consacra posibilitatea Comisiei de a propune Consiliului Uniunii Europene alte categorii de ajutoare care pot fi acordate in spatiul european.

In scopul contracararii efectelor pandemiei Covid-19, Comisia a publicat un proiect de regulament (“Proiectul”) ce amendeaza Regulamentul nr.1303/2013 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (“Regulamentul 1303”) si Regulamentul 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (“Regulamentul 508”).

Subsumat asa-numitei Coronavirus Response Investment Initiative, Proiectul vizeaza mobilizarea investitiilor in domeniul sanitar precum si in alte sectoare ale economiei.  In acest sens, Comisia considera ca sumele alocate prin diferite programe la nivel comunitar statelor membre pot fi folosite pentru a atenua aceste consecintele crizei si pentru a ajuta IMM-urile.

Astfel, Comisia isi propune sa aloce prin intermediul Fondurilor Europene Structurale si de Investitii suma de 37 de miliarde de Euro.  In prima faza Comisia sugereaza Consiliului Uniunii Europene si Parlamentului European sa elibereze suma de 8 miliarde de Euro in lichidati alocate statelor membre lovite de pandemia Covid-19 si sa renunte la solicitarea de a solicita statelor membre sa restituie in cursul acestui an fondurile alocate si necheltuite din Fondul European Regional de Dezvoltare („FERD”), Fondul European Social, Fondul de Coeziune  si Fondul European Maritim si de Pescuit.  Aceste sume vor putea fi folosite de statele membre sa acelereze investitiile in legatura cu pandemia Covid-19.

De asemenea, instrumentele financiare care sunt finantate prin intermediul Fondurilor mentionate mai sus vor fi desemnate sa asigure suport pentru capitalul de lucru al IMM-urilor, ca masura temporara, daca e necesar.  Prioritatea de investitiii a FERD devine intarirea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovatiei astfel incat investitiile in produse si servicii sa fie adecvate pentru a raspunde crizei din serviciile de sanatate.  Aceste cheltuielile ar trebui sa fie eligibile incepand cu 1 februarie 2020.

Efectele pandemiei Covid-19 se resimt in toate economiile lumii.  Gradul de impact al pandemiei Covid-19 depinde in mare masura de stimulentele pe care fiecare stat membru le va acorda, potrivit necesitatilor si prioritatilor economice si sociale.  Masurile luate de Comisie ar trebuie vazute ca un instrument de combatere a efectelor pandemiei Covid-19. 


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_459

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_459

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf