Restructurarea persoanei juridice- un posibil mecanism pentru a reintra in business ca urmare a pandemiei Covid-19 Corporate

Nu exista niciun dubiu ca pandemia Covid-19 aduce o serie de provocari semnificative carora mediul de business trebuie sa le raspunda rapid, intr-o maniera care sa diminueze pierderile si care sa raspunda impotriva perturbarilor.  Desi amenintarea virusului va scadea, business-urile vor fi afectate pe termen mediu si lung.  In acest sens, reorganizarea acestora poate fi considerata o modalitate pentru a ajuta business-urile sa isi intareasca rezilienta si sa se adapteze mediului in care activeaza.

In situatia de fata, opinia noastra este ca vom asista la o crestere a restructurilor si a reorganizarilor persoanelor juridice in viitorul apropiat. 

Mai jos am evidentiat cateva aspecte generale cu privire la restructurarea corporatista:

De ce restructurarea corporatista?

Inainte de toate, se cuvine a mentiona faptul ca restructurarea corporatista este o operatiune intreprinsa cu scopul de a reorganiza structura unei societati comerciale din perspectiva management-ului, juridical si operationala astfel incat aceasta sa devina mai profitabila si mai organziata potrivit nevoilor curente. 

Exista o serie de motive pentru care o companie necesita operatiuni de restructurare, acestea fiind: (i) reducerea costurilor, (ii) incorporarea tehnologiilor noi; (iii) axarea pe produsele esentiale, (iv) divizarea ; (v) fuziunea cu alta companie.

Care mecanism de restructurare corporatista este cel mai potrivit?

 1. Pentru companiile care sunt in dificultate financiara, restructurarea este o modalitate de a diminua cheltuielile si a evita astfel sa isi ceara insolventa.  In acest scenario, compania poate identifica bunurile de valoare, sa le valorifice sis a obtina astfel lichiditati sa isi plateasca creditorii sau sa obtina un imprumut de la o institutie financiara si sa ocoleasca o insolventa iminenta cu toate efectele ce deriva din aceasta stare.

In acest scenariu vorbim de o vanzare de bunuri si/sau de obtinerea unui pachet financiar, caz in care creditorul va solicita ca debitorul sa ii ofere anumite garantii.

 1. In alte cazuri, dificultatile financiare nu reprezinta cauza restructurarii corporatiste, ci nevoia de consolidare a pozitiei pe piata si/sau de a deveni mai competitiva prin reorganizarea datoriilor si a operatiunilor..  In aceasta ipoteza, este posibila renegocierea termenilor datoriilor cu creditorii si divizarea acelor operatiuni care nu sunt esentiale pentru business. In acest sens, compania isi poate directiona toate resursele pentru operatiunile si/sau serviciile si/sau produsele considerate a fi nucleul activitatii sale.
 2. Actualul cadru economic si financiar atrage una dintre cele mai dramatice consecinte pentru mediul de business, aceasta fiind asa numitul out of cash” date, unde compania respective are un cash flow negativ si pierde bani in fiecare luna, neinregistrand un cash flow pozitiv din operatiunile sale.   In aceasta ipoteza, echipa de management si/sau asociatii trebuie sa ia masuri pentru a salva business-ul prin taierea agresiva a costurilor.  Ca si consecinta, compania poate obtine imprumuturi pentru a salva business-ul.  Aceasta a fost una dintre modalitatile urmarite de companiile de tehnologie pentru salvarea business-urilor in timpului tech-bust in anii 2000.

Cadrul legal aplicabil in Romania

In Romania, echivalentul termenului “restructurare” este “reorganizare”.  Principiile reorganizarii unei personae juridice sunt stabilite de: 

 • prevederile articolelor 232-243 din Codul Civil; 
 • prevederile Legii 85/2014 cu privire la procedurile de prevenire a insolventei si insolventa (“Legea Insolventei”).  In aceasta situatie, reorganizarea persoanei juridice este facuta prin intermediul unei procedure judiciare doar pentru ratiuni economice ale debitorului.

In cele ce urmeaza, facem o prezentare succinta a cadrului legal oferit de Codul Civil in privinta reorganizarii persoanelor juridice.

Reorganizarea este operatiunea juridica ce are drept scop infiintarea, modificarea sau stingerea unei persoane juridice.  Reorganizarea prevazuta de Codul Civil nu este conditionata de situatia financiara a societatii.  Sunt mai multe tipuri de reorganizare a unei persoane juridice romane, respectiv: 1) fuziunea; 2) divizarea; 3) transformarea.

Aspecte generale cu privire la fiecare dintre cele 3 modalitati mentionate mai sus, sunt sumarizate mai jos: 

 1. Fuziunea este operatiunea prin intermediul careia o societate este achizionata de alta societate, sau reprezinta operatiunea in care mai multe entitati sunt contopite pentru a crea o persoana juridica noua.

Aceasta operatiune se realizeaza in 2 etape, respectiv:

 • Prima etapa implica pregatirea unui proiect de fuziune aprobat in conformitate cu prevederile actelor constitutive ale companiilor implicate.  Proiectul de fuziune trebuie sa cuprinda diferitele elemente prevazute de Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale (“Legea 31”).
 • A doua etapa implica implementarea fuziunii de catre organele de conducere.  Fuziunea trebuie inregistrata la oficiul registrului comertului unde fiecare societate implicate, este inregistrata.
 • In general, fuziunea este modalitatea de a reorganiza o companie cand aceasta intentioneaza sa isi consolideze pozitia pe piata, sau cand doreste sa obtina o cota de piata mai mare ori sa se extinda in alte regiuni.  Unul dintre avantajele fuziunii este faptul ca salveaza business-ul si angajatii.  Protectia lucratorilor in contextul transferului de intreprinderi trebuie luat in calcul.
 1. Prin divizare, intregul patrimoniu al unei persoane juridice este impartit intre doua (2) persoane juridice existente sau intre persoane juridice care sunt infiintate prin divizare:
 • Divizarea este totala cand patrimoniul este impartit egal intre societatile implicate in divizare, cu exceptia situatiei in care exista o prevedere contrara in proiectul de divizare. 
 • Divizarea este partiala cand o parte a patrimoniului unei persoane juridice este desprinsa si transferata catre una sau catre mai multe persoane juridice infiintate cu acest scop.
 • In cazul divizarii partiale, efectul acesteia este reducerea patrimoniului atat din perspectiva activului, cat si a pasivului.
 • Evidentiem faptul ca efectul divizarii nu poate fi o entitate juridica cu o forma diferita decat cea care este divizata (e.g. o entitate non-profit cum este asociatia sau fundatia nu poate devein societate cu raspundere limitata in urma divizarii).
 • Divizarea este folosita cand un grup de societati este reorganizat sau cand o companie intentioneaza sa salveze costuri prin externalizarea operatiunilor de suport (IT, administrativ) sau cand isi inchide operatiunile pe o piata pentru anumite servicii in scopul de a-si concentra eforturile pe o alta piata mai atragatoare.
 • Chiar daca divizarea este totala sau partiala, contractele vor fi transferate catre toate persoanele juridice rezultate in urma divizarii, astfel incat executarea fiecarui contract va fi facuta in intregime de catre o singura persoana juridical achizitoare.
 1. Tranformarea persoanei juridice este operatiunea prin care o persoana juridica isi inceteaza existenta, simultan cu crearea altei persoane juridice.  Drepturile si obligatiile persoanei juridice care nu mai exista sunt transferate celei nou create, cu exceptia situatiei in care actul de tarnsformare prevede altceva.

Aspecte generale cu privire la transferul drepturilor si obligatiilor ca urmare a reorganizarii persoanei juridice 

Este util de mentionat ca in toate cazurile reorganizarii persoanei juridice romane, transferul drepturilor si obligatiilor are loc la momentul inregistrarii acestei operatiuni la Registrul Comertului.  Incepand cu data inregistrarii, au loc atat transferul intre parti cat si efectele fata de terti.

In cazul in care bunurile imobile fac obiectul transmiterii, dreptul de proprietate impreuna cu accesoriile sale vor fi dobandite dupa inregistrarea in Cartea Funciara in baza actului de reorganizare incheiat in forma autentica, sau, dupa caz, in baza actului in care reorganizarea a fost facuta.

Cum va arata mediul de business in urma pandemiei Covid-19 

Mentinerea business-ului sau resuscitarea sa necesita un anumit grad de rezilienta.  O forma de reorganizare ar putea fi luata in calcul, in asa maniera incat un business sa devina mai puternic dupa o perioada atat de incerta.