STAREA DE URGENȚĂ – ROMÂNIA, MARTIE, 2020

Sediul materiei: 

 • OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta;
 • Decretul Presedintelui nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 
 • Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a bunurilor; 
 • Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. 

Definitie: 

Potrivit OUG nr. 1/1999, starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale ce se instituie in urmatoarele situatii: a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale; b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre. 

Conditii. Procedura. Aplicabilitate:  

Starea de urgenta se instituie de Presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de primul-ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei. Starea de urgenta trebuie incuviintata de catre Parlamentul Romaniei. 

In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia. 

In cazul instituirii starii de urgenta, coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decret revine Ministerului Administratiei si Internelor. Politia Comunitara poate fi militarizata, in totalitate sau numai in anumite unitati administrativ-teritoriale, desfasurandu-si activitatea in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. 

Pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, pot fi emise ordonante militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii.

Pe durata starii de urgenta, ordonantele militare se emit: a) de ministrul administratiei si internelor sau de inlocuitorul de drept al acestuia, cand starea de urgenta a fost instituita pe intregul teritoriu al tarii; b) de ofiterii imputerniciti de ministrul administratiei si internelor sau de inlocuitorii legali ai acestora, cand starea de urgenta a fost instituita in anumite unitati administrativ-teritoriale. 

Pe durata starii de urgenta se pot dispune urmatoarele: a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale decretului de instituire; b) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicatiilor, produselor, resurselor si infrastructurii pentru nevoile fortelor destinate apararii; c) inchiderea frontierei de stat, in intregime sau in zona in care a fost instituita starea de urgenta, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care raman deschise, precum si supravegherea frontierei pe toata lungimea sa. d) rechizitionarea de bunuri, potrivit legii.

Potrivit Decretului Prezidential nr. 195/2020 (publicat in M. Of. din 16.03.2020), in Romania, a fost instituita starea de urgenta pentru o perioada de 30 de zile ca urmare a epidemiei create de virusul COVID-19. Pe durata starii de urgenta a fost restrans exercitiul urmatoarelor drepturi: a) libera circulatie; b) dreptul la viata intima, familiala si privata; c) inviolabilitatea domiciliului; d) dreptul la invatatura; e) libertatea intrunirilor; f) dreptul de proprietate privata; g) dreptul la greva; h) libertatea economica. 

Conform decretului, in domeniul economic: 

 1. beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform legii; 
 2. se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica. 
 3. pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta. 

In domeniul sanatatii: decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar. 

In domeniul muncii: 

 1. prevederile Legii nr. 19/2020 nu sunt aplicabile salariatilor din sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz; acesti salariati au dreptul la o marire de salariu in cuantumul prevazut de Legea nr. 19/2020 (75%) in cazul in care celalalt parinte nu beneficiaza de aceste prevederi legale;
 2. se prevede o derogare de la dispozitiile Codului Muncii si Legii nr. 81/2018, respectiv, pe perioada starii de urgenta, indiferent ca este vorba de sectorul public sau privat, angajatorul va putea lua masura lucrului de la domiciliu/telemunca, prin act unilateral; 
 3. pe durata starii de urgenta, are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori, de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre Ministrul Muncii si Protectiei Sociale si a celor dispuse de Inspectia Muncii in anumite cazuri (savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca);
 4. pe durata  starii de urgenta, se interzice orice conflict colectiv de munca, in anumite domenii;
 5. pe durata  starii de urgenta se mentin contractele colective de munca si acordurile colective; 
 6. prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie, in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19;
 7. cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse si pe cale electronica;
 8. certificatele (inclusiv cele de handicap) si atestatele emise in domeniu isi vor prelungi valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta. 

O serie de modificari si completari in materia dreptului muncii si asigurarilor sociale au fost aduse prin Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

In domeniul justitiei: 

 1. prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret, dispozitiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile; 
 2. pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita (stabilite de catre ICCJ sau colegiile de conducere ale curtilor de apel); pentru judecarea proceselor, instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi;
 3. cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia; 
 4. amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19; cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise; 
 5. activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita; 
 6. activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se va limita doar la anumite cauze; judecata celorlalte cauze ce nu sunt de urgenta deosebita se suspenda de drept; 
 7. judecarea cauzelor care nu sunt de urgenta deosebita, se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop; termenele de exercitare a cailor de atac, aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta; in cauzele in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta; 
 8. se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale; 
 9. in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda. 

De asemenea, pe durata starii de urgenta, se suspenda cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant, cat si termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

Prin Ordonanta militara nr. 1/2020 (publicata in M. Of. din 18.03.2020) au fost instituite mai multe masuri de protectie a cetatenilor, respectiv:

 • s-a suspendat activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei; 
 • s-a permis organizarea, de catre entitatile prevazute la alin. (1), a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, ce nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client; 
 • s-au suspendat toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise; 
 • s-a interzis organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise; 
 • s-au suspendat toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora Romaniei si s-a prelungit masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 23 martie 2020; 
 • s-a interzis persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.

Conform Ordonantei militare nr. 2/2020, principalele masuri luate: 

 • cu exceptia interventiilor stomatologice de urgenta, incepand cu ziua de 22.03.2020, orele 22, se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara; 
 • incepand cu ziua de 22.03.2020, orele 22, se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie; 
 • in afara locuintei, nu se poate circula decat intr-un grup de maxim 3 persoane; 
 • slujbele religioase se vor oficia fara public, putand fi transmise si online;
 • la nunti, botezuri si inmormantari, nu pot participa mai mult de 8 persoane;
 • autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, si sa asigure sprijin acestora in vederea minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor; 
 • persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, vor fi considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si vor fi conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza;
 • persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile;
 • in intervalul orar 6:00 – 22:00 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:
 1. deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
 3. deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta; 
 4. deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie; 
 5. deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice; 
 • in masura in care persoanele se vor deplasa in afara locuintei in intervalul orar 22:00 – 6:00, vor fi obligate sa prezinte: legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator/o declaratie pe propria raspundere (daca se deplaseaza in scop profesional) sau o declaratie pe propria raspundere (in masura in care se deplaseaza in scop personal); 
 • incepand cu ziua de 22.03.2020, orele 22:00, este interzisa intrarea cetatenilor straini si apatrizilor pe teritoriu Romaniei; exceptii: 
 1. in situatia in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei pe culoare de tranzit organizate prin intelegeri cu statele vecine; 
 2. acestia sunt membri de familie ai cetatenilor romani;
 3. acestia sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
 4. acestia sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 5. acestia sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;
 6. acestia sunt personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 7. acestia sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
 8. acestia sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 9. acestia sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.