Home » Servicii » Domeniul bancar, valori mobiliare şi finanțe

Domeniul bancar, valori mobiliare şi finanțe

SERVICII

Vă putem asista în legătură cu:

  • Negocierea şi redactarea actelor de împrumut, inclusiv titlurile de valoare convertibile
  • Crearea titlurilor de proprietate legate de bunurile mobiliare şi imobilare, incluzând negocierea şi redactarea actelor de garanţie, ca de asemenea şi înregistrarea titlurilor de proprietate create în felul acesta
  • Active financiare
  • Negocierea împrumuturilor
  • Tranzacţii financiare
  • Proiecte financiare, inclusiv garanţii rambursabile
  • Operaţiuni de leasing şi închiriere
  • Încorporarea, înregistrarea şi operări bancare, inclusiv schimbarea controlului
  • Tranzacţii inter-bancare
  • Consiliere legată de reforma legislaţiei cu privire la garantarea împrumutului