Home » Servicii » Domeniul concurenţei şi al altor probleme de reglementare

Domeniul concurenţei şi al altor probleme de reglementare

SERVICII

Vă putem asista în legătură cu:

  • Obţinerea de avize favorabile pentru concentrări economice, fie locale sau internaţionale
  • Negocierea şi obţinerea de avize favorabile pentru acorduri comerciale, precum cele privind distribuţia exclusivă şi reţelele de furnizare
  • Consultanţă cu privire la proceduri şi la pregătirea personalului pentru „dawn raids”;
  • Reprezentarea clienţilor în timpul şi conducerea de „dawn raids” precum şi a activităţilor subsecvente legate de acestea
  • Furnizarea de consultanţă în legătură cu acţiuni de concurenţă neloială
  • Furnizarea de consultanţă cu privire la chestiuni de reglementare a înfiinţării şi funcţionării băncilor, companiilor de asigurări, staţiilor audio – vizuale, agenţiilor de valori, companiilor de transport şi companiilor de angajări
  • Revizuirea politicilor cu privire la colectări şi procesări de date pentru a asigura concordanţa cu legislaţia privind protecţia datelor şi confidenţialitatea
  • Îndeplinirea de proceduri pentru aprobarea produselor de vânzare, incluzând produse alimentare, farmaceutice şi medicale
  • Tratarea unor chestiuni privind mediul.